Makler Papierów Wartościowych

270,00 

Autor: Career Academy

Format: PDF

Liczba stron: 129

Opis

Celem e-booka jest zapoznanie uczestników z tematem i charakterem pracy „Maklera Rynków Finansowych”. Przeznaczony jest on dla osób, które chcą nabyć lub odświeżyć swoja wiedzę z zakresu tematyki maklerskiej.

Ebook umożliwia również zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do kursu na egzaminu na maklera giełdowego. (Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów). Ebook w całości nie porusza tematów aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych.

Ebook z racji poruszanej tematyki i zagadnień jest doskonałym narzędziem do przygotowania się do egzaminu, jak również do nabycia czy poszerzenia wiedzy z zakresu pracy „Maklera Papierów Wartościowych”.

Spis treści

Giełda papierów wartościowych – jak działa?
Rodzaje indeksów – WIGR
Wybór strategii inwestowania
Zachowania inwestorów na rynku
Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Rynki akcji w Polsce
Analiza obligacji i innych instrumentów finansowych
Dźwignia finansowa, opcje, warrant
Produkty strukturalne
Analiza fundamentalna
Analiza sektorowa
Wczesna i pełna recesja
Zależności od kursu walutowego
Analiza finansowa
Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa
Wycena akcji wycena porównawcza
Analiza techniczna
Wykresy i formacje liniowe
System transakcyjny
Analiza portfelowa